Przetarg na bufet szkolnyInformujemy, iż w wyniku postępowania na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem do prowadzenia ograniczonej działalności gastronomicznej – bufetu szkolnego, małej gastronomii dla uczniów i pracowników szkoły w budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40 71-665 Szczecin prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  został wyłoniony wykonawca. Podmiotem realizującym zadanie będzie:
Andrzej Kuźnicki, ul. Piłsudskiego 21/7, 70-462 Szczecin

Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza cenowo

Pozostałe oferty złożyli:

  • Danuta Sadowska, ul. Kaliny 7/28, Szczecin
  • Dorota Obrzut ul. Czcibora 16/31, Szczecin