Plac zabaw przy SP 35Informujemy iż ulega zmianie zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie ogłoszone w dniu 30 maja 2017r.

 

Zmianie ulegąją wzory umów, w któych zostały zmeinione następujace elementy:

  • podstawa prawna o dostępie do informacji publicznej  - obydwie umowy
  • wykropokowane miejsce na zaproponowanie przez wykonawcę rękojmi za wady §5 pkt. 4 umowy na budowę placu zabaw

Powyższe zmiany nie mają wpływu na termin składania ofert, który upływa w dniu 9.06.2017r. o godz. 12:00

Ponizej komplet dokumentów z uwzględnieniem zmienionych umów.