Przetarg na mięsoProtokół z postępowania o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na„ Dostawy mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ul. Świętoborzyców 40; 71 – 665 w Szczecinie będącej jednostką organizacyjną Gminy Miasta Szczecin”

 

W dniu 15.12.2017 w sali narad Szkoły Podstawowej nr 35 odbyło się komisyjne otwarcie kopert z ofertami na  „ Dostawy mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ul. Świętoborzyców 40; 71 – 665 w Szczecinie będącej jednostką organizacyjną Gminy Miasta Szczecin”.  Do godziny 9:45 do sekretariatu szkoły wpłynęły 3 oferty. Otwarcie kopert nastąpiło o godzinie 10:00. Przewodnicząca komisji  ogłosiła kwotę na zrealizowanie zamówienia 131.177,55 brutto.

Załączniki