Artykuły żywnościoweOgłoszenie wyboru oferenta na poniższe grupy towarowe na rok 2018 nastąpiło 21.12.2017 o godzinie 14:00. Podmioty, które zostały wybrane, zostały powiadomione telefonicznie lub mailem, w zależności od podanych przez oferentów dróg komunikacji. Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza cenowo.