Zajęcia ruchoweW związku z ogłoszeniem przez Szkołę Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II zapytania ofertowego na prowadzenie zajęć muzyczno - ruchowych w oddziałach przedszkolnych w okresie 01.09.2018r. - 31.12.2018r., informujemy iz  zamówienie udzielone zostało następującemu podmiotowi:

 

Omnibus - Usługi edukacyjne Irena Kurzyk, ul. Bandurskiego 88/5, 71-685 Szczecin, za kwotę 45,00 zł brutto za 1 godzinę zegarową.