Przetarg na artykuły żywnościoweSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie, ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin zaprasza do składania ofert na następujące artykuły żywnościowe:

street workoutSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprasza do skłądania ofert na „Zaprojektowanie, dostawę i montaż urządzeń do street workout przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie”

Sala gimnastyczna SP 35Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem następujacych pomieszczeń znajdujących się na terenie  szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej:

Sala gimnastyczna SP 35Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem następujacych pomieszczeń znajdujących się na terenie  szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej:

Zajęcia ruchoweW związku z ogłoszeniem przez Szkołę Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II zapytania ofertowego na prowadzenie zajęć muzyczno - ruchowych w oddziałach przedszkolnych w okresie 01.09.2018r. - 31.12.2018r., informujemy iz  zamówienie udzielone zostało następującemu podmiotowi:

aktywna tablicaW związku z wycofaniem się wybranego oferenta na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II, informujemy iż zamówienie udzielone zostało nowemu podmiotowi:

Aktywna TablicaW związku z zapytaniem ofertowym na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II, informujemy iż zamówienie udzielone zostało następującemu podmiotowi:

aktywna tablicaSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie informuje, że ogłoszenie wyboru oferenta na Dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” nastąpiło 16.08.2018r. o godzinie 18:00. Podmiot, które zostanie wybrany, zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailem, w zależności od podanych przez oferentów dróg komunikacji.