Przetarg na dostawę produktów mięsnychSzkoła Podstawowa nr 35, im.Jana Pawła II w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na "Dostawę mięsa i produktów mięsnych" do stołówki szkolnej.