W krainie bajki i baśniSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprasza do udziału w V Międzyszkolnym Konkursie „W krainie bajki i baśni”. Uczniów klas II i III szkół podstawowych miasta Szczecina.

 

Celem konkursu jest:

 1. Rozbudzenie zainteresowania bajką i baśnią.
 2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania charakteru dydaktycznego bajki i baśni.
 3. Konkretyzacja treści przeczytanych baśni - wykonanie prac plastycznych.
 4. Wpajanie zasad koleżeńskiej rywalizacji.

Uczniowie biorący udział w konkursie powinni wykazać się znajomością bajek i baśni, oraz wykonać pracę plastyczną. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 

 • „Eliminacje szkolne”,
 • „Finał międzyszkolny”.

Udział w konkursie należy potwierdzić do dnia 7 marca 2014r. drogą mailową lub faxem (Załącznik nr 1). „Eliminacje szkolne” odbędą się  w dniach 3 marca - 14 marca 2014r. „Eliminacje szkolne” uczestnicy konkursu przeprowadzają we własnym zakresie. Do szkół, które potwierdzą swój udział w konkursie zostanie przesłany test do przeprowadzenia eliminacji szkolnych. Do dnia 14 marca 2014r. należy zgłosić zwycięzców „Eliminacji szkolnych” - drogą mailową lub faxem (Załącznik nr 2).

Finał międzyszkolny odbędzie się 31 marca 2014r. w auli Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie. Szczegółowy regulamin konkursu i załączniki do pobrania.

Regulamin Konkursu:
Organizatorzy konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie – nauczyciele:

 • Izabela Bartman,
 • Magdalena Chodor,
 • Elżbieta Gawęda,
 • Izabela Kuczko,

Cele konkursu:

 1. Rozbudzenie zainteresowania bajką i baśnią.
 2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania charakteru dydaktycznego bajki i baśni.
 3. Konkretyzacja treści przeczytanych baśni - wykonanie prac plastycznych.
 4. Wpajanie zasad koleżeńskiej rywalizacji.

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie z klas II-III, którzy oceniani będą w oddzielnych kategoriach wiekowych.
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
  - „Eliminacje szkolne”,
  - „Finał międzyszkolny”.
 3. Udział w konkursie należy potwierdzić do dnia 7 marca 2014r. drogą mailową lub faxem (Załącznik nr 1).
 4. „Eliminacje szkolne” odbędą się w dniach 3 marca - 14 marca 2014r. „Eliminacje szkolne” uczestnicy konkursu przeprowadzają we własnym zakresie. Do szkół, które potwierdzą swój udział w konkursie zostanie przesłany test do przeprowadzenia eliminacji szkolnych.
 5. Do dnia 14 marca 2014r. należy zgłosić zwycięzców „Eliminacji szkolnych” - drogą mailową lub faxem (Załącznik nr 2).
 6. W „Finale międzyszkolnym” szkołę reprezentuje po 2 zwycięzców z „Eliminacji szkolnych” z danej kategorii wiekowej.
 7. Do „Finału międzyszkolnego” uczestnicy przygotowują pracę plastyczną, która dotyczy ulubionej bajki lub baśni (z listy). Praca plastyczna w formacie A4 wykonana techniką dowolną, powinna zawierać na odwrocie informację: imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa, tytuł bajki. Uczestnicy podczas zmagań finałowych będą musieli wypowiedzieć się na temat przygotowanej pracy. Praca plastyczna powinna być dostarczona do Szkoły Podstawowej nr 35 (sekretariat) z dopiskiem na kopercie: V Międzyszkolny Konkurs „W krainie bajki i baśni”, do dnia 21 marca 2014r. osobiście lub pocztą. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom, przechodzą na rzecz organizatora konkursu.
 8. „Finał międzyszkolny” odbędzie się dnia 31 marca 2014r. w auli Szkoły Podstawowej nr 35 w godz. 10:00 – 13:00
 9. „Finał międzyszkolny” będzie składał się z dwóch rund. Do drugiej rundy przejdzie po 15 ścisłych finalistów z każdej kategorii wiekowej.
 10. Konkurs oceniać będzie powołane w tym celu jury.
 11. Jury będzie oceniać znajomość treści bajek i baśni. Uczestnicy konkursu powinni dokładnie zapoznać się z treścią następujących utworów:
  „Bajka o rybaku i rybce”, A. Puszkin
  „Bajka o carze Sałtanie jego synu sławnym i potężnym bohaterze księciu Gwidonie Sałtanowiczu i o pięknej księżniczce łąbędzicy”, A. Puszkin
  „O Bartku doktorze”, H. Januszewska
  „Żelazne trzewiki”, H. Januszewska
  „Szklana góra”, J. Porazińska
  „Dziewczynka z zapałkami", H. Ch. Andersen
  „Kalosze szczęścia” H.Ch. Andersen
  „Wdzięczność szczupaka" A. Tołstoj
  „Krzesiwo” H.Ch. Andersen
  „Latający kufer” H.Ch. Andersen
  „Słowik” H.Ch. Andersen
  „Stoliczku nakryj się” J. i W. Grimm
  „Apolejka i jej osiołek”, M. Krüger
  „Świniopas” H.Ch. Andersen
 12. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do konkursu organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany godzin ze względów organizacyjnych. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o ewentualnej zmianie godzin telefonicznie lub mailowo.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!