Wręczenie nagród laureatom konkursów2 czerwca 2017 r. nasza szkoła miała zaszczyt gościć uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 zdobyli tytuły laureatów w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Uroczystość podzielono na dwie części - dla uczniów szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów.

 

Laureatów zaszczycili swoją obecnością: pan Maciej Kopeć -  Podsekretarz Stanu w MEN, Zachodniopomorski Kurator Oświaty - pani Magdalena Zarębska - Kulesza, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty - pan Jerzy Sołtysiak, którzy gratulowali laureatom i wręczali im nagrody i dyplomy. Zgromadzeni goście obejrzeli program artystyczny pt. "Drogi życia" przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Joanny Rothe, pani Moniki Jakubcewicz i pana Pawła Kornicza. Było nam bardzo miło gościć uczestników uroczystości w murach naszej szkoły.

 

Poniżej krótka fologaleria z przebiegu części artystycznej