Baner programowanie Ogólne działania szkoły w ramach innowacji wprowadzającej nauczanie programowania.

 

  • Opracowanie i zatwierdzenie autorskiego programu nauczania do zajęć komputerowych „Inspiracje ucznia w wirtualnym świecie” w Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie.
  • Realizacja programu przez nauczycieli: Małgorzata Abelite, Jowita Krajewska.
  • Koordynator i autor innowacji: Małgorzata Abelite.
  • Wybrane środowisko informatyczne m.in.: Scratch, Logomocja, Baltie.
  • Prowadzenie nauczania programowania na regularnych lekcjach zajęć komputerowych.
  • Udział Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie w PROJEKCIE EDUKACYJNYM CYFROWY ODKRYWCA „Inteligentne miasto”.
  • Udział nauczycieli – Małgorzaty Abelite i Jowity Krajewskiej w formie doskonalenia „INTELIGENTNE MIASTO: Sygnalizatory drogowe” w ramach edukacji CYFROWY ODKRYWCA – listopad 2016’

Poniżej dościągnięcia prezentacja podsumowująca pilotażowy program wdrażania programowania do edukacji formalnej

Zapraszamy również do obejrenia krótkiego filmu z przebiegu programu.