Dyrekcja szkoły

Dyrektor Szkoły - mgr Iwona Sobczyńska

Wicedyrektor ds przedszkola - mgr Izabela Kuczko
Wicedyrektor ds klas I - III - mgr Izabela Bartman
Wicedyrektor ds klas IV - VI - mgr Jacek Bonikowski
Wicedyrektor ds klas VII - VIII - mgr Renata Malarska

Skip to content