To już kolejny rok, w którym bierzemy udział w  obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. W lutym i marcu w naszej szkole przeprowadzaliśmy różne działania dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieciowych.

Działania podejmowane w SP 35 w ramach akcji Dzień Bezpiecznego Internetu

 • Dystrybucja materiałów edukacyjnych w ramach kampanii informacyjnej.
 • Zajęcia edukacyjne dla uczniów wszystkich klas IV – VIII przeprowadzone w ramach lekcji informatyki min.:
  • projekcja filmów o tematyce bezpieczeństwa w sieci, pogadanki, prelekcje, prezentacje, quizy, escape roomy online
  • konkurs informatyczny na plakat/kolaż/komiks o tematyce bezpieczeństwa w sieci dla klas IV-VIII
 • Zajęcia edukacyjne podczas godzin wychowawczych:
  • udostępnienie nauczycielom linków do pomocy dydaktycznych
  • quizy, escaperoomy online (klasy VI – VIII)
  • przeprowadzenie wyzwania „Odłącz się od sieci na 48 godzin” w wybranych klasach 8
  • lekcja wychowawcza (klasy VII-VIII) „Cyfrowy ślad”

Najlepsze prace zostały nagrodzone oceną celującą z przedmiotu informatyka i technika.

Poniżej galeria prac konkursowych z wynikami