Poniżej zamieszczamy harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII.

PrzedmiotNauczycielDzień tygodniaGodzina
język polskiJoanna Rothe
Aneta Szmudzińska
Aleksandra Droździk
Anna Wróblewska
Katarzyna Wójcik
środa
wtorek
czwartek
poniedziałek
wtorek
8:00
16:00
7:00
15:30
15:00
matematykaKamila Więckowska
Ewa Wachowiak – Rajman
Klaudia Podolska
Agnieszka Kusio
wtorek
czwartek
piątek
piątek
8:00
15:15
15:10
16:00
język angielskiManuela Hryciuk-Chodubska
Renata Malarska
Joanna Jelińska
Ewa Cierpiszewska
poniedziałek
środa
czwartek
poniedziałek
16:00
15:00
15:15
16:00
język niemieckiMariola Walaswtorek15:30