Nauczyciele języka angielskiego zapraszają uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w Konkursie Walentynkowym.

Celem konkursu jest wzbogacenie słownictwa z języka angielskiego oraz wiedzy o kulturze i tradycjach krajów anglojęzycznych.

Zasady:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie.
 2. Pracą konkursową może być:
  – kartka walentynkowa wykonana ręcznie lub na komputerze, opatrzona tekstem w j. angielskim (wiersz, powiedzenie etc.),
  – nagranie występu-może to być recytacja wiersza  bądź scenka o tematyce walentynkowej  po angielsku (może scenka Romeo i Julia-w nagraniu widoczna osoba lub osoby występujące),
 3. Jury Konkursu wybierze dla każdego poziomu (tj. oddzielnie dla klas IV, oddzielnie dla klas V, VI, VII i VIII) najbardziej atrakcyjną pracę plastyczną oraz najbardziej atrakcyjny materiał filmowy.
 4. Prace należy przesłać do 10 lutego 2021.
  – uczniowie klas czwartych przesyłają prace do p. Aleksandry Wesołowskiej na adres: a.wesolowska@sp35.szczecin.pl
  – uczniowie klas piątych przesyłają prace do p. Manueli Hryciuk-Chodubskiej na adres: m.hryciuk@sp35.szczecin.pl
  – uczniowie klas szóstych przesyłają prace na adres p. Kseni Olkowskiej: k.olkowska@sp35.szczecin.pl
  – uczniowie klas siódmych przesyłają prace do p. Ewy Cierpiszewskiej: e.cierpiszewska@sp35.szczecin.pl
  – uczniowie klas ósmych przesyłają prace do p. Joanny Jelińskiej: j.jelinska@sp35.szczecin.pl
 5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 15 lutego 2021 na stronie SP 35.
 6. Nagrody wręczone zostaną na uroczystym apelu na zakończenie roku szkolnego, jeśli taki będzie miał miejsce (oby!).