Art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021. poz. 1082 ze zm.).