Z przyjemnością przedstawiamy ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieci i młodzieży naszej szkoły

Jest to optymalne rozwiązanie ubezpieczeniowe, które zapewnia szeroki zakres ochrony przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi i jakości oferowanych usług. Oferta ubezpieczenia została wybrana na ostatnim spotkaniu rady rodziców i uzyskało akceptację Dyrekcji szkoły oraz rodziców.

Firmą ubezpieczającą nasze dzieci w roku szkolnym 2021/2022 jest firma UNIQA składka roczna wynosi 39,00 zł i jest dobrowolna. Opłaty za ubezpieczenie zbierają skarbnicy poszczególnych klas, którzy później rozliczają się z agentem ubezpieczeniowym.

Dokumenty i informacje o ubezpieczeniu.