Oferta ubezpieczenia NNW dla uczniów SP35 na rok szkolny 2023/2024

Rada rodziców przedstawia ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieci, młodzieży i personelu placówek naszej szkoły Jest to optymalne rozwiązanie ubezpieczeniowe, które zapewnia szeroki zakres ochrony przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi i jakości oferowanych usług.
Oferta ubezpieczenia została wybrana na ostatnim spotkaniu rady rodziców i uzyskało akceptację Dyrekcji szkoły oraz rodziców.

Firmą ubezpieczającą nasze dzieci w roku szkolnym 2023/2024 jest firma WIENER składka roczna wynosi 52,00 zł za dziecko ( za drugie i kolejne połowę czyli 26,00 ) i jest dobrowolna. Opłaty za ubezpieczenie zbierają skarbnicy poszczególnych klas, którzy później rozliczają się z agentem ubezpieczeniowym.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia można uzyskać od Rady Rodziców.

Dokumenty i informacje o ubezpieczeniu.Skip to content