logo

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 35
im. Jana Pawła II
w Szczecinie

bip-logo

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Śwętoborzyców 40
71-665 Szczecin

tel./fax 91 44 22 465
e-mail: sp35@sp35.szczecin.pl
https://www.sp35.szczecin.pl

NIP: 851-116-41-84
REGON: 00001268710
RSPO: 5824

Dyrektor szkoły: mgr Iwona Sobczyńska

Wicedyrektor ds przedszkola oraz klas IV – VI: mgr Izabela Kuczko
Wicedyrektor ds klas I – III: mgr Izabela Bartman
Wicedyrektor ds klas IV – VIII: mgr Renata Malarska
Wicedyrektor ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej: mgr Alicja Czeberkus

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Szczecin, Urząd Miasta Szczecin, Wydział Oświaty


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Skip to content