Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie

Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców – Emilia Bubacz

Sekretarz Rady Rodziców – Dominik Wiktorowicz
Skarbnik Rady Rodziców- Joanna Michalik
Wiceprzewodnicząca – Iwona Posiakow (odpowiedzialna za oddział przedszkolny oraz klasy 1-3)
Wiceprzewodnicząca – Katarzyna Pietraszuk (odpowiedzialna za klasy 4-8)

Dane kontaktowe Rady Rodziców

E-mail: radarodzicow@sp35.szczecin.pl

Przewodnicząca RR Emilia Bubacz tel. nr 884 658 880

Nr rachunku bankowego:86 1240 3813 1111 0011 0167 9414 – Rachunek główny
Nr rachunku bankowego do wpłaty za szafki: 14 1240 3813 1111 0011 0168 5851

Informacje Rady Rodziców

Skip to content