Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie

Skład Prezydium Rady Rodziców

Emilia Bubacz – przewodnicząca – tel. 884 658 880
Dominik Wiktorowicz – wiceprzewodniczący (klas 4-6)
Gabriela Adamska – wiceprzewodnicząca (klas 7-8 )
Joanna Michalik – skarbnik
Aleksandra Jankowska – sekretarz

Dane kontaktowe Rady Rodziców

E-mail: radarodzicow@sp35.szczecin.pl

Przewodnicząca RR Emilia Bubacz tel. nr 884 658 880

Nr rachunku bankowego:86 1240 3813 1111 0011 0167 9414 – Rachunek główny
Nr rachunku bankowego do wpłaty za szafki: 14 1240 3813 1111 0011 0168 5851

Informacje Rady Rodziców

Skip to content