Zapraszamy do udziału w lI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Czesława Miłosza organizowanym w ramach ogólnopolskiego projektu “Miłosz w szkole”. Szkolne eliminacje do konkursu odbędą się między 18-22.03.2024 r.

Zapraszamy!
Anna Wróblewska, Aneta Szmudzińska