3 grudnia 2019 roku przedstawiciele  Szkolnego Klubu Wolontariusza wzięli udział w organizowanym po raz trzeci w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki Forum Wolontariatu. Podczas kilkugodzinnego spotkania nasi uczniowie  uczestniczyli w wybranych przez siebie warsztatach, dyskutowali i zastanawiali się nad potrzebą istnienia i rozszerzania  wolontariatu, a przede wszystkim wymieniali się doświadczeniami i pomysłami na działanie z wolontariuszami nie tylko ze Szczecina, ale z całego regionu.  Do szkoły wróciliśmy zainspirowani, przepełnieni nową energią, przekonani o słuszności i potrzebie naszej pracy.