We wrześniu uczniowie chętni do pracy w Szkolnym Klubie Wolontariusza wzięli udział w warsztatach „Wolontariat w pierwszych krokach” organizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Wolontariatu POLITES.

Podczas warsztatów uczniowie szukali odpowiedzi na pytania dotyczące wolontariatu, min. Jakie działania można uznać za wolontariackie? Jaką rolę odgrywa wolontariat w dzisiejszym świecie? Co daje samym wolontariuszom? Uczniowie tworzyli plakaty, wymieniali się dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z wolontariatem, rozmawiali  o tym, dlaczego chcą się zaangażować w wolontariat szkolny, dlaczego jest on dla nich tak ważny.