W ostatnich dniach października wolontariusze udali się na Cmentarz Centralny  w Szczecinie, gdzie z dużym zaangażowaniem wzięli udział w akcji sprzątania grobów. Tego samego dnia zbierane w szkole przez ostatni miesiąc znicze zostały zapalone na zapomnianych grobach.

Uczniowie zostali zapoznani z możliwościami pracy wolontariackiej w różnych miejscach, a sama akcja miała na celu również aktywizację uczniów, kształtowanie postaw prospołecznych, pielęgnowanie szacunku do tradycji oraz oddanie czci zmarłym.