O szkole

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II znajduje się na osiedlu Książąt Pomorskich w szczecińskiej dzielnicy Niebuszewo. Obecnie uczy się tu ponad tysiąc uczniów. Pracujemy w systemie dwuzmianowym. Uczniowie korzystają na co dzień z następujących obiektów sportowych: hala sportowa, boisko „ORLIK” trzy place zabaw dla dzieci siłownię pod chmurką. Mają też możliwość korzystania z obiektów rekreacyjnych, ścieżki dydaktycznej i „zielonej klasy” na terenach należących do szkoły. Dzieci z oddziałów I – IV korzystają z opieki świetlicowej w godzinach od 7.00 do 17.00. Mają do dyspozycji trzy sale świetlicowe, z których korzystają zgodnie z kryterium wieku. Uczniowie są bardzo zadowoleni ze stołówki szkolnej, która oferuje urozmaicone, zdrowe, smaczne dwudaniowe obiady z deserem. Szkoła dysponuje trzema salami komputerowymi i biblioteką wyposażonej w sprzęt multimedialny.

Nauczyciele dbają, aby w szkole odbywały się uroczystości i imprezy o charakterze rodzinnym, patriotycznym, a także rozrywkowym. Cyklicznie przygotowujemy wiele uroczystości wewnątrzszkolnych, m. in.: – pasowanie na ucznia; – Święto Patrona; – Osiedlowy Dzień Babci i Dziadka; Organizujemy też cyklicznie działania o większym zasięgu: – Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej dla szkół i przedszkoli miasta Szczecin; – Miejski Konkurs dla dzieci z klas II-III – „W krainie baśni i bajki”; – “Mistrz pióra”, – “Mam talent” – Rodzinny Festyn Osiedlowy …i wiele innych. W szkole są prowadzone od klasy I oddziały z poszerzonym językiem angielskim. Uczniowie bardzo chętnie podejmują naukę w klasach sportowych: – w klasach I – III – gimnastyka artystyczna dziewcząt i gimnastyka sportowa chłopców; – w klasach IV – VIII – lekkoatletyka i koszykówka . Potwierdzeniem starań i oddziaływań w zakresie dydaktyki, wychowania i profilaktyki są przyznane naszej szkole certyfikaty: – Szkoła z Klasą; – Szkoła Przyjazna Uczniom; – Bezpieczna Szkoła. Nasi uczniowie zdobywają tytuły finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych, otrzymują stypendia Prezydenta Miasta Szczecin.

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole realizowana jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. W klasach I-III dzieci mogą brać min. udział w następujących zajęciach: teatralnych, plastycznych, językowych, ortograficznych, matematycznych, sportowych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęcia z komputerem. W klasach IV-VIII będą prowadzone koła przedmiotowe: przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, językowe, polonistyczne, historyczne oraz koła zainteresowań, np. : plastyczne, chór szkolny, techniczne, turystyczne. Zawsze cieszą się powodzeniem zajęcia sportowe, np.: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy, zajęcia ogólnorozwojowe, gimnastyka korekcyjna. Szkoła udziela wsparcia rodzicom i uczniom organizując np. zajęcia dla dzieci z dysleksją, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty dla rodziców oraz zajęcia dla uczniów zdolnych. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest corocznie dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczniów. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski oraz Mini – Samorząd Uczniowski. Nasi uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych, takich jak: „Iskierka Radości”, „Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka”. Aktywnie działają na rzecz ekologicznego i zdrowego trybu życia, wspomagają stowarzyszenia i organizacje zajmujące się ochroną środowiska.
Iwona Sobczyńska - Dyrektor szkoły
Skip to content