W dniach  4 – 10 listopada obchodziliśmy tydzień patriotyczny.

Dzieci zapoznały się z legendą powstania Polski, obejrzały film „Polak mały”, z pomocą nauczycielek wykonywały kotyliony, nauczyły się wiersza „Katechizm polskiego dziecka”. Nasze przedszkolaki dowiedziały się, co oznaczają słowa: patriota, patriotyzm, ojczyzna, niepodległość. Zwieńczeniem tygodnia patriotycznego było odśpiewanie hymnu. Dzieci z wielkim zapałem zaśpiewały tę najważniejszą polską pieśń patriotyczną, przyjmując godną postawę i dumnie reprezentując młode pokolenie Polaków.