W ramach Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego klasa Ve uczestniczyła w zajęciach wspinaczkowych, promując ruch i aktywność fizyczną.