Uczniowie z chęcią uczestniczą w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy. Uwielbiają zajęcia plastyczne, konstrukcyjne i ruchowe.