Akcja informacyjna Banku Żywności na temat niemarnowania nadwyżek żywności w gospodarstwach domowych, szkołach i instytucjach publicznych.