20 listopada 2019 roku Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej nr 35 wraz z opiekunem Panią Małgorzatą Abelite uczestniczył w debacie z okazji 30 rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

To było niezwykle ciekawe spotkanie. Analiza problemów dzieci współczesnego świata w niektórych momentach poruszyła nas do głębi. Spotkanie odbyło się w Sali Sesyjnej Rady Miasta. Gospodarzem był Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. Dziękujemy za zaproszenie.

Link do relacji: https://radioszczecin.pl/1,397407,dzieci-o-swoich-prawach-nietykalnosc-cielesna-je?fbclid=IwAR3R6VtGfb9zXtwZ8IJ5eOkj99YHUJqLB8apcacoRgbU0OnG3DBdJy0CThE