Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci , które od 1 września 2023r. rozpoczną edukację w oddziałach przedszkolnych naszej szkoły na zajęcia adaptacyjne organizowane w dniach:

  • 30 sierpnia 2023r. od godziny 9:00 do 11:00
  • 31 sierpnia 2023r. od godziny 13:00 do 15:30

Celem zajęć jest ułatwienie dziecku bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej. Dzieci uczestniczyć będą w zajęciach ruchowych, plastycznych i integracyjnych w sali i na terenie przyszkolnym. Pragniemy , aby wszystkie dzieci z uśmiechem i bez stresu przychodziły na zajęcia w naszej szkole.

Rodziców przyprowadzających dzieci na zajęcia adaptacyjne prosimy o dostarczenie wychowawczyniom karteczkę z informacją:

  • imię i nazwisko dziecka
  • adres zamieszkania
  • numery telefonów kontaktowych obojga rodziców/opiekunów

Zapraszamy
Pani Dyrektor i wychowawcy oddziałów przedszkolnych SP35.