Informujemy iż na platformie e-zamówienia ogłoszony został przetarg na dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie w podziale na części. Całe postępowanie przetargowe odbywa się wyłącznie poprzez platformę e-zamówienia.

Postępowanie znajduje się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-26516f6e-845d-11ee-9aa3-96d3b4440790