Od kilku lat, co roku uczestniczymy w projekcie Dzień Bezpiecznego Internetu.
Dzień ten obchodzony jest na całym świecie. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypada na 7 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane zostały aż do końca marca 2023. W naszej szkole przeprowadzaliśmy różne działania dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieciowych.

Oto niektóre z nich:

  1. Zajęcia edukacyjne dla uczniów wszystkich klas IV – VIII przeprowadzone w ramach lekcji informatyki min.:

– projekcja filmów o tematyce bezpieczeństwa w sieci, pogadanki, prelekcje, prezentacje, quizy, escape roomy online

– konkurs informatyczny na plakat/kolaż/komiks o tematyce bezpieczeństwa w sieci

– konkurs plastyczno/techniczny na plakat lub kolaż dowolna techniką

 

  1. Zajęcia edukacyjne podczas godzin wychowawczych:

– udostępnienie nauczycielom linków do pomocy dydaktycznych

– quizy, escaperoomy online (klasy IV – VIII)

-filmy, scenariusze lekcji, prezentacje, dotyczące bezpiecznego zachowania w sieci.

 

Najlepsze prace zostały nagrodzone oceną celującą z przedmiotu informatyka, technika i plastyka.

Poniżej galeria prac konkursowych z wynikami:

 

Powyższa prezentacja w nowym oknie (większa):

link