W lutym w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, który ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W tym roku odbył się 11 lutego, w czasie kiedy mięliśmy ferie, mimo wszystko nasza szkoła kolejny raz aktywnie włączyła się do obchodów DBI.

Głównym celem programu było zapoznanie uczniów z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą Internet oraz przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z sieci, uświadomienie zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu.

Przez cały tydzień (24-28 lutego) w klasach IV – VIII na lekcjach informatyki i godzinach wychowawczych przeprowadzono lekcje dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy. Podczas tych zajęć powstało wiele ciekawych prac: komiksy, plakaty, krzyżówki, chmury wyrazowe i prezentacje multimedialne. Aby utrwalić zdobyta wiedzę w szkole powstała galeria prac. Uczniowie mogli przeczytać komiksy i zaznajomić się z internetowym słownictwem w chmurach wyrazowych.

Do tegorocznej akcji czynnie włączyli się wszyscy wychowawcy klas IV-VIII, którzy przeprowadzili pogadanki o tematyce dotyczącej aktywności uczniów na portalach społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem na profilach informacji oraz zdjęć, a także anonimowości w Sieci.

Celem akcji było uświadomienie uczniom, że cyberprzemoc może wyrządzić olbrzymią krzywdę. Staraliśmy się, by uczniowie nauczyli się reagować na niebezpieczne sytuacje. By wiedzieli, gdzie szukać pomocy i  jak powinny się zachowywać, by nie paść ofiarą tego typu zachowań. Uczniowie dowiedzieli się, że nie wolno nagrywać, robić zdjęć innym, jeżeli nie mamy na to ich zgody, oraz jak powinni reagować, gdy staną się ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy.

Przykłady komiksów