XXIII Ogólnopolski konkurs geologiczny “Energia drzemiąca w skałach”.

Konkurs organizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

  • Zadanie plastyczne dla uczniów klas 4 i 6
  • Konkurs wiedzy dla uczniów klas 7 i 8

Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe. Przeprowadzony zostanie w trzech etapach: I – wstępny, II – półfinał, III – finał ogólnopolski.

Dwa pierwsze etapy odbędą się równocześnie w całym kraju w obrębie poszczególnych regionów  i przeprowadzone będą online przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) w Warszawie oraz przez placówki regionalne PIG-PIB: Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, Oddział Geologii Morza w Gdańsku, Oddział Górnośląski
w Sosnowcu, Oddział Świętokrzyski w Kielcach, Oddział Karpacki w Krakowie oraz Oddział Pomorski w Szczecinie.

Zdobywcy I miejsca w półfinale w każdej z dwóch kategorii wiekowych (podstawowej i ponadpodstawowej) w każdym regionie awansuje do finału ogólnopolskiego, który zostanie przeprowadzony online przez Muzeum Geologiczne PIG – PIB w Warszawie.