W związku z powrotem uczniów do szkoły w systemie hybrydowym przedstawiamy harmonogram uczestnictwa klas w zajęciach na terenie szkoły w poszczególnych dniach:

Poniedziałek – wtorek – środa 17, 18, 19 maja 2021r.

KLASASTAŁA SALA LEKCYJNA
4 A1c
4 B2c
4 C3c
4 D11 c
6 A2 d
6 B6 d
6 C7 d
6 D9 d
6 E10 d
6 F16 d
6 G17 d
6 H18 d
6 I15 c


Czwartek – piątek – poniedziałek 20, 21, 24 maja

KLASASTAŁA SALA LEKCYJNA
5 B2c
5 C3c
5 D11 c
5 E10 c
7 A2 d
7 B04 d
7 C7 d
7 D9 d
7 E10 d
7 F16 d
7 G17 d

Wtorek – środa – czwartek 25-27 maja
Klasy 8 – egzamin ósmoklasisty


Piątek 28 maja

KLASASTAŁA SALA LEKCYJNA
7 A2 d
7 B04 d
7 C7 d
7 D9 d
7 E10 d
7 F16 d
7 G17 d
8 A18 d
8 B15 c
8 C24 c
8 D11 c
8 E10 c
8 F1 c

Uczniowie wszystkie lekcje odbywają w wyznaczonych salach, oprócz lekcji informatyki i wychowania fizycznego.

Zachowujemy wszystkie dotychczasowe wskazania reżimu sanitarnego: dystans, dezynfekcja, maseczka podczas przemieszczania się w przestrzeni publicznej (korytarze szkoły)

Jednocześnie przypominamy, że od 31 maja odbywać się będzie nauka w systemie stacjonarnym dla wszystkich uczniów.