Informujemy, iż zakończenie roku szkolnego 2020/2021, odbędzie się wg następującego harmonogramu:

Poszczególne klasy spotykają się ze swoimi wychowawcami w następujących salach:

Klasy I
1asala 12b godz. 8:00
1bsala 12b godz. 9:30
1csala 15b godz. 9:00
1dsala 19b godz. 8:00
1esala 16b godz. 8:00
1fsala 15b godz. 10:30
Klasy II
2asala 2b godz. 9:00
2bsala 16b godz. 10:00
2csala 106 godz. 9:00
2dsala 105 godz. 8:30
2esala 19b godz. 10:00
2fsala 105 godz. 10:30
Klasy III
3asala 18b godz. 10:30
3bsala 5b godz. 8:30
3csala 20b godz. 11:00
3dsala 18b godz. 8:30
3esala 20b godz. 9:00
Klasy IV rozpoczęcie o godz. 9:00
4asala 1c
4bsala 2c
4csala 3c ( godz. 8:30 )
4dsala 4c
Klasy V rozpoczęcie o godz. 10:00
5asala 5c
5bsala 9c
5csala 10c
5dsala 11c
5esala 3c
Klasy VIrozpoczęcie o godz. 11:00
6asala 1c
6bsala 2c
6csala 4c
6dsala 5c
6esala 15c
6fsala 16c
6gsala 17c
6hsala K
6isala 17c
Klasy VIrozpoczęcie o godz. 11:00
6asala 1c
6bsala 2c
6csala 4c
6dsala 5c
6esala 15c
6fsala 16c
6gsala 17c
6hsala K
6isala 17c
Klasy VIIrozpoczęcie o godz. 10:30
7asala 2d
7bsala 7d
7csala 6d
7dsala 9d
7esala 10d
7fsala 18d
7gsala 17d

Przypominamy, że podczas zakończenia roku nadal obowiązują zasady reżimy sanitarnego:

  • uczniowie po wejściu do szkoły  udają się do wyznaczonych sal;
  • spotkania z wychowawcą  odbywają się bez udziału rodziców ( wyjątek stanowią klasy ósme 1 uczeń plus  1 rodzic);
  • w strefach wspólnych uczniowie mają założone maseczki;
  • uczniowie otrzymują świadectwa w foliowych koszulkach;
  • po rozdaniu świadectw uczniowie opuszczają budynek szkoły.