04.10.2019 r. w grupach Tygryski i Kangurki gościliśmy znaną artystkę plastyk panią Ewę Urniaż – Szymańską,

która przeprowadziła zajęcia patriotyczno – plastyczne na temat „Herb i flaga Polski. Stosowanie kolorów narodowych. Celem zajęć było rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych dzieci. Pani Ewa omówiła z dziećmi ich prace i zorganizowała  wystawę prac. Dzieci bardzo aktywnie brały udział w zajęciach, a na zakończenie każde dziecko otrzymało drobny upominek. Dziękujemy za ciekawe zajęcia.