Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym  „Historyczne miejsca Szczecina i województwa zachodniopomorskiego oczami dziecka” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie
Koordynatorzy konkursu w Szkole Podstawowej nr 35: p. Irena Okołowicz, p. Krystyna Karpiesiuk (świetlica klas II)
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować pod adres: angelika.zyndul@wp.pl z dopiskiem: Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Cele konkursu:

 • Przedstawienie oczami dzieci walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miasta Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.
 • Prezentacja twórczości dzieci ukazująca piękno miasta Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.
 • Kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do miasta i okolic, w których się wychowują i mieszkają.
 • Zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej.
 • Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku ochrony, popularyzacji i promocji różnych środowisk i miejsc zamieszkania.
 • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.
 • Promocja wyobrażeń swoich małych ojczyzn w przyszłości.

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnikami Konkursu mogą zostać dzieci szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego uczęszczające do szkoły podstawowej.
 • Komisja oceniać będzie prace w dwóch kategoriach wiekowych:
  • 7 – 8 lat,
  • 9 –10 lat.
 • Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych, w formacie A3. Prac nie należy oprawiać (prace w innym formacie nie będą brane pod uwagę).
 • Tematem prac powinny być miejsca ciekawe pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym lub przyrodniczym znajdujące się na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie indziej wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o takich faktach.
 • Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową; prace zbiorowe nie będą oceniane. Dostarczone dzieło musi zawierać wypełnioną Kartę zgłoszenia. Prace muszą być wykonane samodzielnie.
 • Opis pracy drukiem na odwrocie: imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela (instruktora), tytuł pracy: obiekt i miejscowość, w którym się znajduje.
 • W ramach działalności Organizatora nadesłane prace zostaną wyeksponowane w Szkole Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie.
 • Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie wyników Konkursu oraz fotografii wystawy na stronie internetowej szkoły Organizatora Konkursu.
 • Nadesłane prace przechodzą na własność Szkoły Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie.

Termin i warunki dostarczenia prac:

 • Z dopiskiem: “Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Historyczne miejsca Szczecina i województwa zachodniopomorskiego oczami dziecka”
 • Prace należy składać do 27 kwietnia 2022 r. w świetlicy klas II
 • Informacje o laureatach konkursu oraz terminie odbioru nagród (dzień, godzina) zostaną przesłane drogą elektroniczną do dnia 11 maja 2022 r.
 • Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się 19 maja 2022 r.