Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 poz. 1239) podjął decyzje o obowiązkowej kwarantannie uczniów klasy II D w terminie od 20.10.2020 r. do 23.10.2020 r.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758 ze zm.), uczeń poddany obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 wyżej powołanej ustawy, odbywa ją w terminie wskazanym z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Jednocześnie informuję, iż w klasie objętej kwarantanną żaden z uczniów nie ma pozytywnego wyniku badania na obecność COVID-19.

Proszę o spokojne reagowanie na nieautoryzowane informacje nt. sytuacji epidemiologicznej w naszej szkole. Wszystkie potwierdzone informacje znajda państwo na stronie internetowej szkoły, a w przypadku zmiany sytuacji w poszczególnych oddziałach opiekunowie otrzymują informacje za pomocą dziennika elektronicznego.

Z życzeniami zdrowia
Iwona Sobczyńska
dyrektor szkoły