„Szanowni Rodzice”

Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych zostały ogłoszone w dniu 19.04.2022r. o godz. 15:00. W związku z powyższym w dniach 19.04. – 21.04.2022 r. do godz. 15.00 należy pisemnie lub elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły podstawowej. Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.”