Dnia 16 sierpnia 2021r. o godz. 12:00 nastąpiło ogłoszenie wyboru oferenta na „Zaprojektowanie dwóch wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie”

Wybrany wykonawca został powiadomiony telefonicznie. Wybrana oferta była jedyną złożoną w terminie. Zamówienie udzielone zostanie:

Projektowanie Budowlane Artur Konieczny, ul. Krzemienna 28 lok. 3, 70-734 Szczecin