Informacje dla rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 będą korzystać z obiadów przygotowywanych w  stołówce  szkolnej.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci  i rodziców zobowiązani  jesteśmy do wprowadzenia pewnych modyfikacji, które z uwzględnieniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa wpłyną na usprawnienie pracy  i obsługi chętnych uczniów pragnących korzystać z obiadów przygotowywanych w stołówce szkolnej.

1. Odpłatność za obiady  będzie przyjmowana tylko i wyłącznie drogą elektroniczną w formie przelewów na konto szkoły (okienko kasowe jest nieczynne).

Wpłaty należy dokonywać na następujące dane:
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
nr rachunku bankowego 87 1020 4795 0000 9902 0278 2779

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz okres za jaki dokonywana jest wpłata, np.: Jan Kowalski IIIC wrzesień 2020. Wpłaty należy dokonywać na dwa dni robocze przed rozpoczęciem żywienia, aby mieć pewność wpływu środków na rachunek bankowy. Po dokonaniu wpłaty na konto szkoły w wyznaczonym terminie, uczeń będzie uprawniony do korzystania ze stołówki szkolnej. Dzieci nie otrzymują karnetu obiadowego za opłacone obiady. Nauczyciele po uprzedniej weryfikacji doprowadzają do stołówki uczniów, którzy mogą spożyć obiad.

Koszt pojedynczego obiadu dla ucznia SP 35 wynosi: 5,00zł (Cena obejmuje: zupę, II danie, deser).

Opłata za obiady we wrześniu 2020 wynosi 105,00zł (21×5,00zł=105,00zł).

Obiady będą wydawane od 2 września 2020.

W związku z zawieszeniem zajęć lekcyjnych 12.03.2020, uczniom którzy mieli opłacony karnet obiadowy za cały miesiąc marzec 2020 przysługuje możliwość pomniejszenia opłaty  za obiady we wrześniu o nadpłaconą kwotę za niewykorzystane obiady w marcu( dotyczy okresu od 12.03.2020 do 31.03.2020, tj.14 dni x 5,00zł=70,00zł).

Pytania  dotyczące odpłatności  za obiady proszę kierować na adres: obiady@sp35.szczecin.pl