Formularz zapisu dzieci na koła przedmiotowe

Poniżej zamieszczamy formularz służący zapisaniu dzieci uczęszczających na koła przedmiotowe w klasach I – III w roku szkolnym 2023/2024. Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na konkretne koło przedmiotowe, proszeni są o wpisanie dziecka na konkretne koło.

Bezpośredni link do formularza: https://forms.gle/wqyEMLkY6HvNXjtm7