W SP 35 uczniowie klas I – III korzystają z boksów w szatni w budynku B.

Uczniowie klas IV – VI korzystają z boksów w szatniach budynku C, z półek i regałów w gabinetach lekcyjnych. Chętni mogą korzystać z indywidualnych szafek służących do przechowywania podręczników, zeszytów, materiałów na plastykę, technikę (szafki znajdują się w szatni budynku A obok boksów).

Uczniowie klas VII – VIII korzystają z szatni budynku D, z półek i regałów w gabinetach lekcyjnych. Chętni mogą korzystać z nieco większych indywidualnych szafek (szafki znajdują się w szatni budynku D).

Rada Rodziców w czerwcu gromadzi informacje o liczbie uczniów z poszczególnych klas, którzy chcą od września korzystać z szafki, oddają szafkę młodszym kolegom lub chcą z szafki zrezygnować.

Informacja dla rodziców uczniów obecnych klas III
Jeśli dziecko będzie od początku nauki w klasie IV korzystało z szafki (domyślnie przez trzy lata – w klasie IV, V, VI), należy wysłać przelew na konto Rady Rodziców na kwotę 250 zł (100 zł wynosi kaucja zwrotna wypłacana w momencie oddania szafki, 150 zł to opłata za trzyletnie używanie szafki, 50 zł na rok).
Przelew należy opisać następująco:

 • imię i nazwisko dziecka
 • obecna klasa
 • numer telefonu rodziców, aby umożliwić przekazanie informacji o terminie wrześniowego przekazania dziecku szafki.

Jeśli Państwu zależy, aby dzieci z obecnej klasy III miały szafki obok siebie, skarbnik klasowy może zebrać pieniądze, wpłacić je na konto Rady Rodziców, a listę chętnych dzieci z tej klasy przesłać do przewodniczącej Rady Rodziców, pani Emilii Bubacz, na jej numer telefonu – 884 658 880. Pani Bubacz umówi się wtedy na przydział szafek jednocześnie z wszystkimi zainteresowanymi rodzicami z klasy i przydzieli dzieciom sąsiadujące szafki. Decyzja należy do rodziców.

Informacja dla rodziców uczniów obecnych klas VI

Uczniowie klas VI, którzy w bieżącym roku szkolnym korzystali z szafek (bud. A), są proszeni o opróżnienie ich i posprzątanie. Jeśli decydują się, że w klasie VII i VIII w dalszym ciągu będą korzystać z szafek (bud. D), należy wysłać na konto Rady Rodziców przelew na kwotę 100 zł ( opłata po 50 zł za rok użytkowania szafki).

Przelew należy opisać następująco:

 • w tytule przelewu wpis: Kontynuacja
 • imię i nazwisko dziecka
 • obecna klasa
 • numer telefonu rodziców, aby umożliwić przekazanie informacji o terminie wrześniowego przekazania dziecku szafki.

Jeśli uczeń obecnej klasy VI dotąd szafki nie użytkował, a ma zamiar korzystać z szafki w klasie VII i VIII, należy wysłać na konto Rady Rodziców przelew na kwotę 200 zł (100 zł wynosi kaucja zwrotna wypłacana w momencie oddania szafki, 100 zł to opłata za dwuletnie używanie szafki, 50 zł za rok użytkowania szafki).

Przelew należy opisać następująco:

 • imię i nazwisko dziecka
 • obecna klasa
 • numer telefonu rodziców, aby umożliwić przekazanie informacji o terminie wrześniowego przekazania dziecku szafki.

Informacja dla rodziców uczniów obecnych klas VIII

Uczniowie klas ósmych opróżniają i sprzątają swoje szafki, a następnie rodzice informują panią Emilię Bubacz o rezygnacji z szafki.

Na adres mejlowy Rady Rodziców – radarodzicow@sp35.szczecin.pl lub na numer telefonu p. Emilii Bubacz – 884 658 880 należy wysłać następującą informację:

 • tytuł wiadomości – Rezygnacja z szafki
 • imię i nazwisko dziecka
 • numer oddawanej szafki
 • numer konta, na które zostanie wysłany zwrot kaucji.

Rada Rodziców prosi o cierpliwość w oczekiwaniu na działania związane z szafkami. Członkowie Rady Rodziców pracują, a działając w szkole, poświęcają swój wolny czas. Sprawdzenie szafek, sprawdzenie danych, wprowadzenie przelewów to czynności, które zabierają dużo czasu. Uczniów chętnych do korzystania z szafek i zwracających szafki jest naprawdę wielu.

W razie pytań prosimy napisać lub zadzwonić do pani Emilii Bubacz – 884 658 880

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców do wpłaty za szafki: 14 1240 3813 1111 0011 0168 5851

Emilia Bubacz
Przewodnicząca Rady Rodziców