Zapraszamy uczniów uczęszczających do świetlicy do wzięcia udziału w konkursie

Uczestnicy: uczniowie klas I – III w SP 35

Cele konkursu:
• Rozwijanie twórczej aktywności plastycznej.
• Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia.
• Propagowanie zdolności plastycznych.
• Kontynuowanie tradycji obchodów Dnia Matki.

Tematyka konkursu:
• Zadaniem uczestników jest wykonanie bukietu.
• Technika dowolna płaska lub przestrzenna (rysunek, wydzieranka, kwiaty przygotowane metodą origami, z bibuły, masy solnej, plasteliny, namalowane farbami, uszyte).

Warunki uczestnictwa:
• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie uczęszczający do klas I –III w SP nr 35.
• Każdy może wykonać tylko jedną pracę.
• Prace powinny być wykonane samodzielnie.
• Podpisane prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy klas III do dnia 23 maja 2022 r.

Kryteria oceniania:
• zgodność z tematem
• staranność i pomysłowość
• estetyka pracy
• samodzielność wykonania pracy

Dla uczestników najciekawszych prac przewidziano nagrody.