Świetlica szkolna klas 3 i 4  wychodząc naprzeciw nowym trendom w sztuce, zainteresowaniom i potrzebom dzieci, przygotowała konkurs na komiks zatytułowany ,, Mój dzień w świetlicy”.

Zatem jeśli:

 • czujesz w sobie twórczy potencjał,
 • realizujesz się w rysowaniu,
 • jesteś fanem komiksu,
 • chciałbyś, by Twoja twórczość ujrzała światło dzienne,

weź udział w konkursie!

ZASADY KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiego komiksu, będącego nawiązaniem do sposobu spędzania czasu w świetlicy.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów świetlicy klas 3, 4 i 5 zapisanych do świetlicy.
 2. Komiks może być wykonany dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa
 3. Praca powinna być jednostronna, wykonana na planszy o formacie nieprzekraczającym 100 x 70cm.
 4. Wszystkie prace konkursowe muszą być na odwrocie podpisane:
  imię i nazwisko autora pracy, klasa .
 5. Jury konkursowe przy ocenie prac kierować się będzie następującymi kryteriami: wartość plastyczna, poprawność językowa dialogów, indywidualny charakter pracy i ogólny wyraz artystyczny, oryginalność własnej interpretacji tematu.
 6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

CZAS REALIZACJI

Prace należy dostarczyć do świetlicy klas 3 i 4 osobiście do 4 czerwca 2021r.

Na zwycięzców czekają nagrody.