Zapraszamy uczniów świetlicy do wzięcia udziału w konkursie.

 1. Konkurs jest organizowany przez wychowawców świetlicy szkolnej, skierowany jest do uczniów klas I-III  zapisanych do świetlicy.
 2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie ozdoby wielkanocnej. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną ozdobę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.
 3. Zdjęcie pracy należy przesłać na adres padletu świetlicowego do 31.03.2021r. Każde przesłane zdjęcie z ozdobą wielkanocną musi być podpisane (imię, nazwisko, klasa )
 4. Propozycje ozdób wielkanocnych będą ocenianie pod względem:
  • opracowania ogólnego, doboru i wykorzystania materiałów
  • oryginalności i pomysłowości pracy
  • pracochłonności i estetyki wykonanej ozdoby
  • poziomu artystycznego wykonanej pracy
  • wkładu pracy i stopnia nawiązania do tradycji Świąt Wielkanocnych

Cele konkursu:

 • kontynuowanie tradycji wykonywania ozdób świątecznych
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień manualnych i plastycznych dzieci
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu- wychowawców świetlicy szkolnej SP35.
Zwycięscy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.
Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 31.03.2021 natomiast wręczenie  nagród po powrocie uczniów do szkoły

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Organizatorzy:
Świetlice  klas I- III