Wychowawcy świetlicy klas I zapraszają do wzięcia udziału w konkursie – “Portret misia”

 Cele:

  • rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności
  • rozwijanie zdolności plastycznych
  • promocja Światowego Dnia Pluszowego Misia

 Przedmiot konkursu: Tematem konkursu jest portret misia. Bohaterem może być pluszowa zabawka, postać z książki, bajki lub filmu dla dzieci np. Uszatek, Paddington, Kubuś Puchatek, itp.

Uczestnicy konkursu: Konkurs skierowany jest do dzieci  uczęszczających do świetlicy klas I

Zasady udziału w konkursie : Prace należy wykonać na formacie A4 dowolną techniką plastyczną Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona metryczką(imię i nazwisko dziecka,) Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę. Udział w konkursie jest dobrowolny.

Kryteria oceny prac:

  • pomysłowość w ujęciu tematu
  • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
  • samodzielność w wykonywaniu pracy

 Termin oddawania prac: 7 grudnia 2021 do świetlicy szkolnej klas I

                                                                                                                         Organizator konkursu: Wychowawcy świetlicy klas I