Zapraszamy przedszkolaków, uczniów klas 0 oraz klas I-III, do udziału w konkursie “Sposoby oszczędzania wody”, organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody.

Regulamin konkurs  „Sposoby oszczędzania wody”

organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ZO LOP w Szczecinie w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Oszczędzam wodę- chronię przyrodę” dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie najmłodszego pokolenia na problemy ekologiczne związane z koniecznością ochrony zasobów wody
 • promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony wody oraz zwrócenie uwagi na możliwości oszczędzania wody, gdyż każda jej kropla jest bezcenna
 • zwrócenie uwagi na rolę wody w przyrodzie
 • rozwijanie zdolności plastycznych i pomysłowości
 • umiejętność wyrażania własnych spostrzeżeń

Uczestnictwo w konkursie:

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i dzieci ze szkoły podstawowej. Konkurs jest przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I – przedszkola i klasy 0
 • Kategoria II – szkoła podstawowa klasy I – III
 • Kategoria III – szkoły specjalne

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych:

 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (farby, kredki) z wykorzystaniem różnych materiałów, powinny być wykonane w formacie A4, nie mogą być przestrzenne
 • Prace powinny zawierać tytuł konkursu
 • Obowiązują wyłącznie prace indywidualne
 • Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu oraz wrażenia artystyczne odbiorcy.
 • Prace powinny zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora oraz kategorię (klasę), dokładny adres szkoły oraz telefon i imię i nazwisko opiekuna.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 • Wykonane prace należy przesłać na adres Ligi Ochrony Przyrody ul.Żubrów1, 71-617 Szczecin w terminie do 20.10.2021 r. lub dostarczyć do koordynatora w szkole p. Ireny Okołowicz ( świetlica klas II ) do 18.10.2021 r.
 • Dla laureatów konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody rzeczowe i książkowe – odbiór osobisty dla uczestników ze Szczecina, dla pozostałych wysyłka pocztą lub odbiór osobisty podczas uroczystego podsumowania konkursu.
 • Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników.
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie www.lop.szczecin.pl do 10 listopada 2021r.