Wzięliśmy udział w “Krokusowej Rewolucji” w Domu Kombatanta przy ulicy Kruczej. Spotkaliśmy się tam z Panem Prezydentem Piotrem Krzystkiem, który częstował nas gorącą grochówką. Była też okazja do rozmów o naszej pracy wolontariackiej.